Back to top

Skydda miljön!

Varje EcoTrail®-stad har som mål att bli representant för hållbar utveckling genom praktiska handlingar samt genom att öka medvetenheten bland deltagare och inviga dem i ett miljötänk.

Evenemangsarrangörer spelar en stor roll i denna målsättning. Initiativen som arrangörerna tar genom sina handlingar gynnar gemensam utveckling och framgång för alla EcoTrail®-städer.

Sedan den första upplagan av loppet har organisatörer tillhandahållit alla löpare med mindre avfallspåsar som de kan lägga sitt skräp i under loppet istället för att kasta det på marken.
Löpare har även möjlighet att använda torrtoaletter på flera av loppen, vilket minskar skadlig miljöpåverkan.
För två år sedan installerades s.k. “eko-duschar” vid målgången i Funchal vid målgång. Dessa duschar hjälper till att rena vattnet efter att det använts. Detta sker tack vare växter som renar vattnet och avlägsnar skadliga ämnen såsom t.ex. tvål.
Våra ambitioner för samtliga EcoTrail®-evenemang kommer alltid att fortsätta vara höga och vi söker ständigt efter hållbara lösningar som kan utnyttjas under våra evenemang.