Back to top

VIKTEN AV ETT MILJÖTÄNK

EcoTrail®:s ansvarområden gentemot miljön

Kanske det största målet för EcoTrail® är att öka en medvetenhet bland löpare – vikten av ett miljötänk, något som utgjort kärnan i detta projekt sedan det startades 2008. De viktigaste punkterna implementeras under varje evenemang genom praktiskt handlande.

•    Uppmuntra deltagare att använda hållbara transportmedel genom att bistå med kommunala resebiljetter, transportservice för grupper, m.m.
•    Framhäva regionens naturliga och kulturella arv genom att uppmuntra “återupprättelse” av kulturellt signifikanta platser, lägga banor som går genom symboliska och historiska platser, m.m.
•    Reducera människans negativa påverkan på miljön genom att minska och sortera avfall, städa banorna på skräp efter loppet, använda hållbara produkter, m.m.
•    Förse löparna med hälsosam mat genom att använda främst lokala produkter, eliminera onödig paketering (med t.ex. plast), m.m.
•    Föra vårt budskap vidare genom att använda särskilda skyltar längs med banorna, implementera tillvägagångssätt att öka en medvetenhet om vikten av hållbar utveckling, tillhandahålla alla löpare egna små avfallspåsar, samt signera en etisk kod, m.m.