Back to top

ECOTRAIL® HISTORIE

Et 10-årig prosjekt

Ideen bak EcoTrail® ble født i 2007, i Paris’ forsteder, takket være en gruppe terrengløpere som ønsket å trene i et miljø som ikke syntes å passe for løping.

Opprinnelig var ideen å skape et terrengløp-arrangement i et urbant miljø, der få mennesker ellers ville utforsket løypene. Siden terrengløp var ukjent for allmenheten, ble konseptet å sette miljøansvar i kjernen av arrangementets profil og å øke bevisstheten rundt miljøvern.

Ideen ble realisert 16. februar 2008.

For ti år siden var det ingen arrangementer som hadde en engasjert tilnærming til bærekraftig utvikling. Ikke bare var det anledning til å skille seg ut, men også å føre ulike partere sammen, spesielt aktører som ønsker å vise sitt engasjement og tiltak for naturvern.

Lokale aktører begynte raskt å vurdere et EcoTrail-løp for å fremheve byen.

Konseptet vokste til andre byer i 2012, først i Brussel, Europas hovedstad.

I 2015 ble to svært forskjellige byer også med i EcoTrail, nemlig Oslo (Norge) og Funchal (Madeira, Portugal). Begge byer bidro til å utvide utvalget av distanser i løpene.
Så kom Madrid i 2016 og Stockholm og Reykjavik i 2017.

I 2018, ble to nye destinasjoner med på eventyret: Firenze og Geneve.