Back to top

Värden i centrum för konceptet

Värden förankrade från början:

EKO-ANSVAR / SOLIDARITET / TILLGÅNG / KONVIVIALITET

Värden förankrade från början:

EKONOMISK ANSVAR: En verklig ambition att sensibilisera deltagarna för att skydda miljön genom att utöva disciplinen. Keystone för operativ implementering.

SOLIDARITET: En händelse som stöder föreningar genom inrättandet av fundraisers, volontärinsatser och rehabilitering.

TILLGÅNG: EcoTrail® vill vara en miljömedborgare händelse öppen för alla och universella.

KONVIVIALITET: En disciplin med värderingar av gemytlighet och ömsesidigt bistånd.